Diacentrum

Diacentrum pečuje o pacienty s onemocněním diabetes mellitus, zabývá se jeho diagnostikou a léčbou, edukací v oblasti diabetologie, prevencí pozdních komplikací diabetu. Centrum ve spolupráci s centrem prenatální péče Oblastní nemocnice Kolín a.s. pečuje o pacientky s těhotenskou cukrovkou. Edukační sestry Diacentra se věnují pacientům v rámci edukačních programů.

Edukují diabetiky o dietních či režimových  opatřeních, učí pacienty zvládat aplikaci inzulínu inzulínovými pery a pracovat s glukometry (přístroje pro domácí stanovení hladiny cukru v krvi).

Diacentrum je umístěno v budově č. 5 (viz plánek nemocnice), která se nachází mezi centrálním odběrovým místem a dopravní zdravotní službou. Disponuje 3 diabetologickými ambulancemi, edukační místností a vyšetřovnou vybavenou přístrojem pro natáčení ekg, analyzérem tělesného složení.

Diacentrum:

Fotografie oddělení

Ambulance Dbtcekarna Diacentrum Diacentrum Edukacka Vysetrovna Diacentrum Chodba
vytvořilo Anawe