Chirurgie

Chirurgické oddělení Oblastní nemocnice Kolín, a.s. poskytuje komplexní diagnostiku a léčbu onemocnění všeobecné a viscerální chirurgie, cévní chirurgie a chirurgie úrazové, v rámci které zajišťuje péči o nemocné s poraněním hlavy, hrudníku a břicha. V úzké návaznosti na Anesteziologicko resuscitační a Ortopedicko-traumatologické oddělení se podílí na léčbě závažných sdružených poranění a polytraumat.

Chirurgické oddělení poskytuje celé spektrum základních výkonů všeobecné chirurgie, mezi které patří operace náhlých příhod břišních, kýl, slepého střeva, prsu, křečových žil dolních končetin, hemoroidů i dalších afekcí postihujících konečník.

Odborné zaměření a specializace chirurgického oddělení stojí dnes na dvou hlavních pilířích, kterými jsou onkochirurgie a cévní chirurgie. Problematika onkochirurgie, tedy léčení nemocných se zhoubnými nádory, je nepochybně hlavním odborným programem oddělení. Do této problematiky spadá léčba nemocných se zhoubnými nádory žaludku, tenkého i tlustého střeva, konečníku, slinivky břišní, ale například i kůže. Léčení všech těchto nemocných by nebylo možné bez úzké a dobře fungující spolupráce s Centrem klinické onkologie. Velkou skupinou nemocných jsou také ženy s nádory prsu, jejichž léčba probíhá v úzké návaznosti na Mammocentrum. Druhým základním programem oddělení je chirurgie cévní, v rámci které poskytujeme komplexní diagnostiku i léčbu onemocnění tepen a žil dolních končetin, břišní aorty, pánevních tepen a také onemocnění karotid, krčních tepen zásobujících mozek.

Dlouhou tradici mají v kolínské nemocnici také výkony laparoskopické. V současné době poskytuje oddělení celé spektrum běžných laparoskopických operací. Jedná se o výkony na slepém střevě, operace tříselných kýl, žlučníku, bráničních kýl i operace pro morbidní obezitu. Významnou kapitolou jsou nově i laparoskopické výkony na tlustém střevě. Mezi vysoce specializované programy patří výkony endokrinochirurgické, zejména operace štítné žlázy a příštitných tělísek.

Kvalitní zajištění chirurgických nemocných by nebylo možné bez dobře fungující spolupráce s dalšími klinickými obory, zejména oddělením ARO, Interním oddělením a Endoskopickým centrem. Pro bezpečné provádění operací jsou důležité krevní deriváty, které dnes jsou v krevní bance kolínské nemocnice dostupné 24 hodin denně. Chloubou nemocnice je dostupnost moderních vyšetřovacích metod včetně počítačové tomografie a nukleární magnetické rezonance, bioptické služby s možností peroperační histologie a okamžitého odečítání tkáňových vzorků.

Standardní lůžka Chirurgického oddělení jsou v současné době umístěna v pavilonu F. Stanice CH1 se nachází v prvním a stanice CH2 ve druhém patře budovy. Na každé stanici je pokoj s nadstandardním vybavením. Součástí Chirurgického oddělení je jednotka intenzivní péče s 8 lůžky.

Chirurgická ambulance, Chirurgie - lůžkové oddělení

Chirurgie - akutní ambulance:

Fotografie oddělení

  

P1000794.jpg foto doma 025.jpg foto doma 030.jpg
vytvořilo Anawe