Ortopedie

Náplní Ortopedicko traumatologického oddělení je péče o pacienty s úrazy pohybového aparátu a o nemocné s ortopedickými problémy.

V traumatologii se léčba soustřeďuje na operační léčení zlomenin zavřených i otevřených. Jmenovitě se jedná o osteosyntézy pomocí dlahové techniky, šroubů a hřebování. U otevřených zlomenin využíváme zevní fixace pomocí fixatérů.Traumatologii provádíme 7 dní v týdnu, 24 hod denně a zajišťujeme služby i pro ostatní nemocnice v regionu.

V ortopedii kromě malých nápravných výkonů je využívána artroskopie, která je dnes již nenahraditelná při diagnostice onemocnění ramenního, kolenního či hlezenního kloubu. Artroskopie též umožňuje ošetření menisků a poraněných vazů.

Neodmyslitelnou náplní ortopedické operativy jsou náhrady kyčelních , kolenních, ramenních a hlezenních kloubů, kterých provádíme cca 35O za rok.

Ortopedie - lůžkové oddělení, Ortopedie - JIP:

Ortopedie - akutní ambulance:

Fotografie oddělení

ORT1 ort2 ort3 ort4 ort5 ort6 ort6 ort7
vytvořilo Anawe