Sociální oddělení

O nemocnici / Struktura nemocnice / Oddělení / Sociální oddělení

Sociální oddělení

růžkováSociální pracovnice
Mgr. Sabina Růžková, DiS.

321 756 579
sabina.ruzkova@nemocnicekolin.cz

 

 

petra chvátilová, dis.Sociální pracovnice
Petra CHVÁTILOVÁ, DiS.

321 756 679
petra.chvatilova@nemocnicekolin.cz

 

 

Dobrovolnické centrum Slunečnice

centrum slunečniceDobrovolník v nemocnici, člověk, který se ve svém volném času, na základě své vlastní pohnutky a bez nároku na finanční odměnu věnuje pacientům a klientům sociálních lůžek.

Myšlenka dobrovolnického projektu vznikla v lednu 2007. S podporou a vstřícným postojem vedení se tato myšlenka realizovala a dne 1. 7. 2007 byla zahájena činnost dobrovolníků na geriatrickém oddělení. Duší projektu jsou Mgr. Sabina Růžková, DiS, sociální pracovnice a Romana Hetclová, vrchní sestra geriatrického oddělení.

Hlavní myšlenkou celého projektu zaměřeného na pomoc seniorům je orientace na lidský kontakt.

Dobrovolnice se snaží pacientům vyplnit jeho volný čas, povzbudit jej, zvýšit jeho zájem o vlastní uzdravení.

Dobrovolnice seniorům předčítají, hrají s nimi společenské hry, procvičují paměť a jemnou motoriku nebo si s nimi povídají.

Kontakty:

Mgr. Sabina RŮŽKOVÁ, DiS., 321 756 579, sabina.ruzkova@nemocnicekolin.cz
Romana HETCLOVÁ, 321 756 282, 285, romana.hetclova@nemocnicekolin.cz

Sociální a odlehčovací lůžka

romana ketclováVedoucí sestra
Romana HETCLOVÁ

321 756 285
romana.hetclova@nemocnicekolin.cz

 

 

Od 1.4.2007 Oblastní nemocnice Kolín, a.s. rozšířila své služby a nabízí pobyt na oddělení sociálních lůžek.

V souvislosti s přijetím nového zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách se ONK, a.s. akreditovala jako poskytovatel sociálních služeb dle § 52 výše uvedeného zákona. Na tomto základě poskytuje ONK, a.s. sociální službu lidem, kteří se pro ztrátu či snížení soběstačnosti ocitli v situaci, kdy pro snížení či strátu soběstačnosti potřebují celodenní péči a jejich rodina jim nemůže, nechce nebo nedokáže tuto péči zajistit. Tito lidé jsou pak přijati na tzv. sociální lůžko a pobyt si hradí stanovenou částkou dle ceníku za stravu a ubytování. Příspěvek na péči náleží nemocnici celý a je určen, jak z názvu vyplývá, především na ošetřovatelskou péči a na aktivizační činnosti. Podmínkou přijetí na sociální lůžko je stabilizovaný zdravotní stav klienta.

Cílem této služby je pomoc klientům v tíživé sociální situaci a hledání optimálního řešení jejich situace za úzké spolupráce sociální pracovnice a rodiny klienta.

Důležitá je úzká spolupráce s rodinou, městským úřadem a dalšími poskytovateli sociálních služeb.

 

Provozní doba:

PO-PÁ 7,00 - 15,30 hod

vytvořilo Anawe